RNDr. Michal Černý, Ph.D. – filosof výchovy a informace, informační vědec, odborník na technologie ve vzdělávání, digitální kompetence a informační gramotnost. Kombinuje práci vysokoškolského pedagoga a vědce, popularizátora i výzkumníka. Původním vzděláním sociální pedagog, učitel fyziky a informatiky, teolog. Kiskař. (více info)

 • Digitální kompetence učitelů od teorie k praxi: online publikace pro pedagogy
  Daniela Kramulová napsala pro Metodický portál RVP.cz poměrně rozsáhlý text o mé knize pro učitele od DigCompEdu. Těsně souvisí s dvojicí uveřejněných rozhovorů na toto téma i s tiskovou zprávou, kterou k tématu NPI ve čtvrtek rozeslal médiím. Celý text je možné si přečíst online.
 • Inspiromat pro učitelky MŠ
  Pro nakladatelství Forum občas napíšu nějaké inspirace pro rozvoj předškolních gramotností pro jejich Inspiromat. V tom posledním mám dva nové příspěvky a celkem je v něm zařazeno 8 mých námětů či inspirací. První letošní se jmenuje Dálkový ovladač na televizi a druhý Jak rychle vypustit láhev?. Oba jsou zaměřené na rozvoj fyzikální představivosti.
 • Rozhovor pro řízení školy
  S Danielou Kramulovou jsem měl rozhovor o DigCompEdu a své knize na toto téma pro učitele pro řízení školy. Celý rozhovor je dostupný pro pouze předplatitele.
 • Odpověď v anketě Magazínu M
  Pro Magazín M jsem odpovídal na anketní otázku Jak se udržujete v kondici? Vlastně pro mne něčím dosti intimní a mimo oborová otázka však hezky ilustruje skutečnost, že na MU nestudují andělé tahající za sebou svá hmotná těla, ale živí lidé. Číslo květen 2023 je dostupné online.
 • Odpověď v anketě Respektu
  Pro časopis Respekt jsem odpovídal v anketní otázce, jakou knihu z minulosti bych navrhoval přepsat. Logicky se nabízí celý Dewey (můj vážený kolega Radim Šíp, promine a myslím, že by snad i souhlasil). Jeden z nejzajímavějších pedagogů a filosofů 20. století psal způsobem, který je relativně těžko uchopitelný a převoditelný pro dnešního čtenáře.
 • Religiozita České republiky ve světle posledního sčítání lidu
  Na kolokviích, která pořádá Tomáš Halík, se objevují velice zajímavý hosté dlouhodobě. O to větším příjemným překvapením pro mne byl fakt, že jsem dostal pozvání na něm vystoupit. Tématem byla Religiozita České republikyve světle posledního sčítání lidu a mým úkolem bylo reflektovat ji v kontextu neviditelného náboženství a spirituální proměny evropského prostoru.
 • Nelineární příběhy jako edukační nástroj
  Na konferenci Učíme hrou v Ostravě jsem měl workshop, ve kterém jsem se věnoval tomu, jak prakticky využívat nelineární příběhy ve školním prostředí. Prošli jsme téma pedagogických východisek, výzkumných dat, designového přístupu i vlastní práci s příběhy a tvorbu v Twine2. Zajímavým momentem pro mne bylo to, jak někteří účastníci vnímaly nelineární příběhy v Twine2 jako protiváhu k ChatGPT. To… Continue Reading →
 • ChatGPT ve školní praxi
  Na základě seriálů na Metodickém portále RVP.cz jsem vytvořil brožuru pro učitele, kteří by chtěli o ChatGPT a jeho využití přemýšlet v širší perspektivě – text je koncipovaný jako praktický průvodce s ukázkami, ale nabízí také přesah do sociálních a etických otázek nebo technických aspektů technologie. Text plánuji průběžně doplňovat a možná se tak dočká i druhého vydání. Černý, M…. Continue Reading →
 • MOOCs as part of the university curriculum: A case study
  Massive Open Online Courses (MOOCs) have been widely part of the educational landscape since 2012. Over the last decade, they have seen, on the one hand, a massive development associated with the emergence of platforms such as Coursera, edX, Udemy or FutureLearn. Still, at the same time, it has become clear that they cannot be considered as a substitute for… Continue Reading →
 • ChatGPT ve školní praxi: seriál pro metodický portál RVP.cz
  Pro Metodický portál RVP.cz připravuji seriál (plánováno je cca 6-7 dílů) o možnostech využití ChatGPT ve škole. Cílem není nabídnout pohled na všechny funkce, ale nástroj konceptualizovat ve školním prostředí a zpřístupnit ho učitelům. Zatím vyšly první dva díly: ChatGPT ve školní praxi: nástroj pro učitelskou práci ChatGPT ve školní praxi: nástroj pro rozvoj kompetencí žáků
 • Neviditelně náboženští: proč opustit koncept „nábožensky chladných“ v postmoderní Evropě
  Na Christnetu mi vyšla esej zaměřující se na spirituálně-sociologickou proměnu evropské společnosti. Koncept pojmenovaný Thomase Luckmannem v 60. letech jako „neviditelné náboženství“ představuje zásadní pastorální a spirituální výzvu pro křesťanství v postmoderní Evropě. Snaží se ukázat, že vulgární představa sekularizace jako odvržení náboženství není sociologicky vhodným popisem současného světa. Kdo jsou a co poptávají nábožensky chladní či neviditelní? 
 • LibCon: Knihovny jako inkubátor demokratické společnosti
  Díky pozvání organizátorů jsem mohl vystoupit na konferenci LibCon a hovořit o tom, jak schopnost pracovat s informacemi a setkávat se s jinakostí rámuje a mění společnost, ve které žijeme a jakou roli v takové společnosti mají a mohou sehrávat knihovny. Současně jsem se snažil celou problematiku rámovat důrazem na změny, které ChatGPT a další technologie využívající umělou inteligenci přinášejí.
 • Rozhovor pro UN – ICT revize: nad publikací o digitálních kompetencích učitelů
  V Učitelských novinách vyšel rozhovor k mé knize vydané NPI zaměřený na digitální kompetence učitelů (DigCompEdu), který vedla paní Kramulová. Sekce Zrcadlo praxe je snad dobrým obrazem toho, jak prakticky jsem se snažil celý text pro učitele připravit.
 • Konference na TUL: výzkumná zjištění
  Na konferenci Inovativní a aktivizační metody ve vzdělávání v nelékařských zdravotnických oborech, která uzavírala TAČR projekt, na kterém jsem participoval s kolegy z Centra pro studium vysokého školství jsem měl přednášku presentující výzkumná zjištění o která jsme se opírali při tvorbě učebnice a metodik pro učitele nelékařských zdravotnických oborů. Konference se konala na TU v Liberci a já jsem byl… Continue Reading →
 • Historie.cs: Wikipedie, dvacetiletý vševěd
  Rád jsem využil pozvání České televize a hovořil v pořadu Historie.cs jako jeden z hostů o Wikipedii, konstrukci poznání a tom, jak technologie proměňují naši percepci a reflexi dějinnosti. Pořad je dostupný v Archivu ČT.
 • Čtení vzdělává: Disciplinace, kolektivizace a profesionalizace v knihovnické profesi s ohledem na její edukační cíle v socialistickém Československu
  V monografii vydávané Technickým muzeem v Brně mi vyšla studie zaměřující se na tři základní diskursy objevující se ve formování knihovnické identity v Československu, především na přelomu 50. a 60. let minulého století. Abstrakt: Studie využívá analýzy historických pramenů, časopisů a legislativních norem ke konstrukci tří klíčových faktorů uplatňujících se při transformaci edukační role knihoven – od formování humanistického intelektuála… Continue Reading →

Vytvořte si zdarma webové stránky nebo blog na WordPress.com.

Nahoru ↑