RNDr. Michal Černý, Ph.D. – filosof výchovy a informace, informační vědec, odborník na technologie ve vzdělávní, digitální kompetence a informační gramotnost. Kombinuje práci vysokoškolského pedagoga a vědce, popularizátora i výzkumníka. Původním vzděláním sociální pedagog, učitel fyziky a informatiky, teolog. Kiskař. (více info)

 • Imersivní virtuální realita ve vzdělávání: SWOT analýza
  V časopise Pedagogická orientace mi vyšel článek Imersivní virtuální realita ve vzdělávání: SWOT analýza. Černý, M. (2022). Imersivní virtuální realita ve vzdělávání: SWOT analýza. Pedagogická orientace, 32 (1). https://doi.org/10.5817/PedOr2022-1-33 Imersivní virtuální realita představuje významný trend v oblasti vzdělávacích technologií. Kvalitativně orientovaná přehledová studie se snaží popsat nejvlivnější (dle počtu citačních ohlasů) studie zařazené v databázi SCOPUS, které se věnují imersivní virtuální realitě… Continue Reading →
 • Vyčerpaly se ideály otevřenosti ve vzdělávání?
  Na konferenci OpenAlt jsem měl (jako skoro každý rok) příspěvek zaměřený na vědu, otevřenost a vzdělávání. MOOC kurzy, které měly představovat budoucnost otevřeného vzdělávání nenaplnily očekávání a míří k postupné marginalizaci. Konektivismus se nestal dominantní vzdělávací teorií a školní počítače stále ovládá Windows. Otevřené vzdělávací zdroje vypadají lépe na papíře než v praxi. Pohledem na konkrétní příklady se může zdát,… Continue Reading →
 • Podpora kompetencí k učení v online kurzech
  Byl mi schválen projekt stipendijní podpory na FF MU, který by se měl dívat na to, jak studenti studují v online kurzech a snažit se jim pomoci v tom, co jim nejde. Jsem rád, že se projekt posouvá od podpory vzdělávacích objektů k podpoře studijního zážitku a kvalitě studia a věřím, že projekt může mít pozitivní dopad na více kurzů… Continue Reading →
 • Projekt 0,1
  Od prvního října do konce ledna jsem zapojený v projektu 0,1 – na čtyři měsíce bych měl 0,1 svého úvazku věnovat edTechovým inovacím ve výuce na navazujícím magisterském studiu na KISKu. Projekt je podpořen z NPO a administruje ho CIT FF MU.
 • Evaluace: co nám říkají data a proč je to pro nás důležité
  V rámci projektu Humanitní vědy dokořán jsem dělali velké množství výzkumů a začíná konečně období, kdy máme data a můžeme je různě presentovat. Z tohoto důvodu jsme uspořádali workshop, kde jsme s kolegy (hlavně s Pavlínou Mazáčovou, Petrem Škyříkem, Kristýnou Kalmárovou, Janem Vokřálem a Monikou Martonovou) presentovali učitelům výsledky naší dvou a půl leté práce. Já jsme měl na starosti… Continue Reading →
 • Dvě bakalářky / dvě magisterky
  Na KISKu probíhaly státnice a z mých studentů úspěšně dokončila studium čtveřice (v nezvyklé struktuře tří mužů a jedné ženy): Jan Bednařík napsal bakalářskou práci o Next-Generation Digital Learning Environment, což je asi nejdelší a nejpodrobnější text na toto téma. Eliška Lorenzová se věnovala tématu Vývoj odpovědné umělé inteligence: analýza přístupu BigTech společností, které je zajímavé zvolenou metodologií a pěkně… Continue Reading →
 • Bezpečnost distančních forem výuky
  Od 1.7. jsem zodpovědný za nový projekt v rámci MUNI 3.2.1, respektive za část jeho části v rámci úkolu Bezpečnost distančních forem výuky. V jeho rámci bude na KISKu pracovat Dominika Šolcová a budeme společně definovat trendy, oblasti a aspekty toho, co vše může být součástí řešení bezpečnosti v distančním vzdělávání – od technických, přes psychologické, sociální až po didakticko-edukační… Continue Reading →
 • Kurz práce s informacemi ve společném univerzitním
  Kurz práce s informacemi byl až doposud vypisován jako KPI11 se od letošního roku mění na CORE053. Byl podpořen univerzitní komisí a stane se součástí společného univerzitního základu. Součástí této změny je také jeho transformace na obsahový rámec MIL, tvorba (téměř)kompletně nového obsah mnoho dalšího.
 • A Review Study Of Research Articles On The Barriers To Inclusive Education In Primary Schools
  S kolegy z PedF jsme napsali přehledovou studii A Review Study Of Research Articles On The Barriers To Inclusive Education In Primary Schools, která vyšla v časopise ERIES Journal, který je indexovaný ve WoS a Scopus. Na textu je patrné, že vznikal několik let, ale zásadní myšlenky mohou být pro výzkum inkluse stále zajímavé a přínosné. Za klíčovou považuji myšlenku… Continue Reading →
 • Mikrokredity jako společenská změna
  Na letní škole KISKu jsem měl přednášku Mikrokredity jako společenská změna. Jde o pozoruhodně zajímavé téma, které má velké sociální dopady. Samotné slovo mikrokredity nejsou jasně přeložitelné, někdy se o nich mluví i jako o mikrocertifikátech či mikrodiplomech. Snažil jsem se ukázat, že jde o jednu z cest, která by mohla pomoci se snížením studijní neúspěšnosti, podpory netradičních studentů nebo… Continue Reading →
 • Vzdelávanie v kontexte potrieb nových zručností pre (blízku) budúcnosť
  Na konferenci Zručnosti a kompetencie pre priemyselnú revolúciu 4.0 v Bratislavě jsem byl zvaným přednášejícím, který hovořil o filosofii výchovy v kontextu moderních technologií (do značné míry kombinace mé disertace a informační gramotnosti). Řeč přišla na informační gramotnost, Floridiho, Heideggera či Komenského s Akvinským. Příspěvek nesl název Vzdelávanie v kontexte potrieb nových zručností pre (blízku) budúcnosť. Anotace: Přednáška analyzuje proměnu chápání toho, co… Continue Reading →
 • Jmenování předsedou státnicové komise
  Byl jsem jmenován (na dobu neurčitou) předsedou státnicové komise pro bakalářské studium Informačních studií a knihovnictví na KISKu. Jde o krok spíše formální, protože věřím, že mí zkušenější kolegové tuto práci zastanou lépe, ale snad nám to pomůže v některých případech snáze komise sestavovat.
 • Chatbots Without Artificial Intelligence In Information Literacy Education Course: Design, Implementation, Evaluation
  Na konferenci DisCo jsem předsedal jedné ze sekcí a současně měl přednášku Chatbots Without Artificial Intelligence In Information Literacy Education Course: Design, Implementation, Evaluation. Zachycuje výzkum designového procesu vývoje chatbotů bez umělé inteligence v projektu Onlife určeném pro informační vzdělávání středoškoláků. Shrnuje silné stránky, ale i problémy, které mohou být s vývojem tohoto druhu vzdělávacích objektů spojené.
 • Reflection Of Students’ Needs In Covid Emergency Health Care Education
  Na konferenci Disco jsem měl přednášku Reflection Of Students’ Needs In Covid Emergency Health Care Education, která zachycuje práci týmu Jan Beseda, Michal Černý, Martin Krause, Michaela Přibíková a Marie Froňková, který se věnuje výzkumu edukačních potřeb studentů zdravotnických oborů s ohledem na digitální technologie. Mezi výsledky patří například informace o tom, že studenti očekávají od vyučujících psychickou pomoc a… Continue Reading →
 • Diplomanti na KISKu
  Letos ke státnicím na KISKu došlo pět mých studentek (což není ale má zásluha, nýbrž jejich) – dvě bakalářské a tři magisterské. Všechny mimořádně pracovité, chytré a schopné podat vysoce nadstandardní výkon. Všech pět ukázalo, že jsou ve své oblasti mimořádně dobré a mohou přinést zajímavé praktické, empirické i teoretické příspěvky k lidskému poznání. Bc. Magdalena Teturová – psala a o… Continue Reading →
 • Nový DigComp 2.2 odkazuje na můj český překlad
  JRC vydalo nový model DigComp 2.2, který se soustředí na digitální kompetence, respektive staví jejich rámec pro občany. Tento rámec je důležitý mj. proto, že jsou z něj odvozené všechny další evropské digitální rámce (třeba DigCompEdu či DigCompConsumers). Tento model mezi překlady DigComp 2.1 uvádí také můj překlad a díky němu se Česká republika zařadila do přední skupiny států s… Continue Reading →

Vytvořte si zdarma webové stránky nebo blog na WordPress.com.

Nahoru ↑