Zastávám vysokou autonomii každé osoby ve vztahu k učení se, věřím, že bytostnou antropologickou daností člověka je otevřenost ke vzdělání, experimentování a hledání vlastního konceptu světa. Byl bych rád, kdybych tuto přirozenost ve svých studentech neutlačoval a ukázal jim, jak ji propojit s technologiemi a konektivistickou teorií s digitálním informačním kurátorstvím. To přirozeně konstituuje humanisticky pojatý koncept vzdělávání. Snažím se nefedrovat, ale dávat prostor k růstu.

„Skvělé přednášky, zábavné, inspirující.“

IMG_0100

„Také pan Černý byl naprosto skvělý, zpětná vazba byla k něčemu – ať už k dalšímu zamyšlení nebo k dalšímu studiu. Opravu super, navíc online verze s možností domluvy prakticky na všem. Úžasny předmět, úžasné podmínky prostě super.“

Snažím se hledat nové cesty, jak pomoci moderních technologií změnit vzdělávání, a to jak v oblasti formálního školství, tak také u sebe-řízeného a sebe-určeného učení. Od práce s výukovými videi, webináři, přes počítačovou analýzu emocí až po tvorbu interaktivních magazínů. Ve všem co dělám, se snažím ukázat, že uměle vytvořená bariéra mezi praxí a teorií v pedagogice ani andragogice reálně neexistuje nebo alespoň existovat nemá. Bez teorie nevedou inovace ve vzdělávání nikam, bez praxe nevíme, jaké problémy řešit.

IMG_2017

„Vyučující je opravdový odborník na téma předmětu. Šlo vidět, že jej téma baví a zajímá, ochotně odpovídal na dotazy a komunikoval se studenty. Výuka tudíž nebyla monotónní ani nudná. Vyučující prokládal výklad ukázkami a příklady. Když někomu nebylo něco jasné, neváhal a vysvětlil to znova. Naprosto super. :-)“

Jako původně středoškolský učitel fyziky a informatiky mám blízko právě k učitelům v jejich školním prostředí, pročeš pro ně organizuji kurzy Metodika ICT, píšu na RVP.cz a také velká část mých knih a skript směřuje k nim. Aby se z našich studentů mohli stát učitelé, vytvořili jsme pro ně unikátní edTech variaci na pedagogické minimum – Studium pedagogiky se zaměřením na technologie ve vzdělávání, v rámci kterého propojují teorii a praxi také oni.

„Výborná prezentace, schopnost individuálního přístupu, odborná erudovanost.“

Jako garant studijní profilace Technologie ve vzdělávání se snažím najít vhodnou hranici mezi technologiemi a pedagogikou, mezi teorií a praxí, mezi explicitním a skrytým kurikulem. Stejně rád, jako píšu a učím, také vedu diplomové práce a snažím se studenty nacházet nové oblasti technologií ve vzdělávání. Byl bych rád, kdyby byly těmi, kdo dokáží ukazovat v oblasti vzdělávacích technologií, směr ostatním a stavět vzdušné zámky, které budou moci zhmotňovat. Svou pedagogickou činností zajišťuji výuku jak kurzů směřujících k pochopení technologií a jejich návrhu, tak také k jejich implementaci v online vzdělávání, informačních systémech nebo školní praxi.

„Vyučující je naprostý odborník v dané tematice, skvěle ovládá techniky přímé výuky, je milý, přátelský.“

Dlouhodobě se zaměřuji také na sociologické aspekty vzdělávání, fenomény informační a učící se společnosti, filosofické otázky edTechu nebo téma digitálních kompetencí a jejich vztah ke vzdělání a občanské angažovanosti a učící se společnosti. Jde současně o oblast, na které intenzivně spolupracuji s FDV, MŠMT, ČŠI, ale také svým doktorátem na Sociální pedagogice či výukou na KISKu.

Klíčová je pro mne oblast propojení teorie a praxe, publikování a pedagogické činnosti – snažím se učit kurzy, které jsou rámované moji publikační či výzkumnou činností, tak aby se tyto poznatky nebo vidění světa mohly přenášet do výuky.

34732652484_0cbc7dbdcb_z

„Vážně skvělé vedené hodiny a navštěvovat je byla radost. Moc se mi líbí praktické ukázky na hodinách a živá diskuze.“

Vyučované kurzy

EdTech

Informační a učící se společnost

Online kurzy

Filosofické předměty

Obecně koncipované předměty

„Plus to byla v mém studiu první a nejspíš i poslední zkouška, ze které jsem nebyla nervózní a u které jsem se překvapivě i dobře bavila. V tomto předmětu mě Černý jednoduše naprosto nadchnul, vřelé díky za to.“

Vybrané citace jsou z anonymní posemestrální předmětové ankety na MU. Reflektují pouze předměty, u nichž jsem hlavní nebo jediný vyučující.

Reklamy