Co a jak učím

Zastávám vysokou autonomii každé osoby ve vztahu k učení se, věřím, že bytostnou antropologickou daností člověka je otevřenost ke vzdělání, experimentování a hledání vlastního konceptu světa. Byl bych rád, kdybych tuto přirozenost ve svých studentech neutlačoval a ukázal jim, jak ji propojit s technologiemi a konektivistickou teorií s digitálním informačním kurátorstvím. To přirozeně konstituuje humanisticky pojatý koncept heutagogiky. Snažím se nefedrovat, ale dávat prostor k růstu.

IMG_0100

Snažím se hledat nové cesty, jak pomoci moderních technologií změnit vzdělávání, a to jak v oblasti formálního školství, tak také u sebe-řízeného a sebe-určeného učení. Od práce s výukovými videi, webináři, přes počítačovou analýzu emocí až po tvorbu interaktivních magazínů. Ve všem co dělám, se snažím ukázat, že uměle vytvořená bariéra mezi praxí a teorií v pedagogice ani andragogice reálně neexistuje nebo alespoň existovat nemá. Bez teorie nevedou inovace ve vzdělávání nikam, bez praxe nevíme, jaké problémy řešit.

IMG_2017

Jako původně středoškolský učitel fyziky a informatiky mám blízko právě k učitelům v jejich školním prostředí, pročeš pro ně organizuji kurzy Metodika ICT, píšu na RVP.cz a také velká část mých knih a skript směřuje k nim. Aby se z našich studentů mohli stát učitelé, vytvořili jsme pro ně unikátní edTech variaci na pedagogické minimum – Studium pedagogiky se zaměřením na technologie ve vzdělávání, v rámci kterého propojují teorii a praxi také oni.

Jako garant studijní profilace Technologie ve vzdělávání se snažím najít vhodnou hranici mezi technologiemi a pedagogikou, mezi teorií a praxí, mezi explicitním a skrytým kurikulem. Stejně rád, jako píšu a učím, také vedu diplomové práce a snažím se studenty nacházet nové oblasti technologií ve vzdělávání. Byl bych rád, kdyby byly těmi, kdo dokáží ukazovat v oblasti vzdělávacích technologií, směr ostatním a stavět vzdušné zámky, které budou moci zhmotňovat.

34732652484_0cbc7dbdcb_z

 

Vyučované kurzy:

Reklamy