Delší a obsáhlejší text o mne.

2012 – doposud: KISK FF odborný pracovník:

 • Garant studijní profilace Technologie ve vzdělávání
 • Řešitel TAČR: Platforma pro transfer znalostí: informační gramotnost pro středoškoláky v otevřeném mash-up virtuálním učebním prostředí
 • Garant specializačního studia: Koordinátor ICT
 • Koordinátor studia pro zisk pedagogické kvalifikace: Studium pedagogiky se zaměřením na technologie ve vzdělávání
 • Člen komise pro SZZk z oboru Informační studia a knihovnictví pro bakalářský a magisterský stupeň

Vzdělání:

 • Doktorské studium ze Sociální pedagogiky
 • Doktorské studium z Obecných otázek fyziky – ukončeno SZZk
 • RNDr. Učitelství fyziky pro střední školy
 • Mgr. Učitelství fyziky a informatiky pro střední školy
 • Bc. Učitelství fyziky a informatiky pro střední školy
 • Bc. Teologické nauky

Ocenění odbornou komunitou:

 • 25 pozitivních citačních odkazů ve WoS, dalších 100 v odborných zdrojích (knihy, časopisy,..)
 • Navržen Mikulášem Lobkowiczem na Cenu Oty Mádra za rok 2011.
 • 10 oceněných článků – Tým RVP doporučuje – na Portálu RVP.cz; spoluautor dalších 5.
 • Cena odborného časopisu Inflow za rok 2013: Autor nejlepších článků
 • Spoluautor vítězného kurzu v rámci soutěže 14. ročníku eLearningového kurzu (UHK a EUNIS-CZ)
 • Cena odborného časopisu Inflow za rok 2014: Ocenění za systematický intelektuální rozvoj komunity
 • Recenzent článků do českých (Aula; Filosofický časopis; ProInflow;  Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, …) i zahraničních (Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics Journal of Educators Online, Athens Journal of Education,) časopisů a konferencí (Kognice a umělý život, International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics, International Conference on Education and Information Systems, Technologies and Applications, International Conference on  Education, Training and Informatics).

Publikace:

 • 10 samostatných obdorných monografií, 2 hlavní hlavní autor
 • 5 popularizačních monografií , 2 hlavní autor
 • 13 kapitol v odborných monografiích
 • 3 články ve WoS
 • 2 články ve Scopus
 • 5 článků v ERIH jako jediný autor, 1 článek hlavní autor
 • 11 článků v časopisech z Rejstříku
 • 6 článků AJ ve sbornících
 • více než 100 konferenčních vystoupení
 • více než 200 odborných publikací

Další aktivity:

 • Vedoucí 18 úspěšných magisterských prací a 37 bakalářských prací
 • Oponent 21 úspěšných magisterských prací a 38 bakalářských prací
 • Výkonný redaktor a předseda redakční rady EdTech KISK na Medium
 • Bývalý šéfredaktor webů Myšlenkové mapy (2011-2016) a Kreativní učení
 • Ředitel Středoevropského institutu P. T. de Chardina (2013 – současnost)
 • Člen správní rady Centra konektivistického učení (2015-2019)
 • Externí redaktor E15, Root, Christnet, …

Plnou verzi životopisu lze nalézt na mém akademickém webu.

Co právě dělám?

Především učím na KISKu, stále více jsem ale zapuštěný také na SocPedu a hodně času věnuji Digitálním kompetnecím pro ČŠI i MPSV. Pokud vás zajímají parciální podrobnosti a aktuality, sledujte mě na sociálních sítích:

 • Scholar – rozcestník na odborné články, knihy a citace.
 • Twitter – hlavní médium na sdílení zajímavých zdrojů, informací a myšlenek.
 • LinkedIn – profesní životopis.
 • Instagram – hlavně fotografie funkcionalistkých staveb a krátké popisky jejich krás z Brna.
 • Slideshare – presentace z přednášek, kurzů, konferencí.
 • RVP.cz – články, DUMy, odkazy a blogy na RVP.cz (profil je dostupný bohužel jen pro registrované uživatele).
 • Medium na články popularizační a edTechově organisační.

Aktuální mini projekty

 • Věnuji se (pro CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS) architektuře vzdělávacího prostředí.
 • Studuji digitální kompetence v kontextu filosofie výchovy
 • Spolupracuji na rozvoji digitálních kompetencí s ČŠI, MPSV i MŠMT.
 • Dělám doktorát ze Sociální pedagogiky.
 • Jsem řešitel dvou fakultních projektů inovujících online vzdělávání na FF MU.
 • (ne)Provozuji web o myšlenkových mapách na Medium.
 • Věnuji se online kurzům (velkým i malým).
 • Z historiografie vedu diplomové práce o roli knihoven v době komunistické totality. a postupně připravuji monografii na toto téma.
 • Hraji si s Google Analytics v Learning Analytics.
 • K historicko-uměleckému mikrolearningu užívám svůj Instagram. A rád bych z něj časem rád udělal knížečku.

Reklamy