Teolog

  1. ČERNÝ, Michal. K problematice role kajících bohoslužeb při slavení svátosti smíření. Teologické texty, Praha: Král.kolegiát.kapitula sv.Petra a Pavla, 2013, roč. 24, 1 (138), s. 31-34. ISSN 0862-6944.
  2. ČERNÝ, Michal. K problematice služby akolytů při liturgii. Teologické texty, Praha: Královská kolegiátní kapitula Vyšehrad, 2011, roč. 2011, č. 3, s. 158-159. ISSN 0862-6944.
  3. ČERNÝ, Michal. Hudba a zpěv v liturgii. Teologické texty, Praha: Král.kolegiát.kapitula sv.Petra a Pavla, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 104-105. ISSN 0862-6944.
  4. ČERNÝ, Michal. Mlčení přede mší jako výraz eucharistické úcty. Teologické texty, Praha: Královská kolegiátní kapitula Vyšehrad, 2009, roč. 20, č. 1, s. 42-43. ISSN 0862-6944.
  5. ČERNÝ, Michal. Exorcismus jako standardní nástroj duchovního života. Teologické texty, Praha: Král.kolegiát.kapitula sv.Petra a Pavla, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 45. ISSN 0862-6944.
  6. ČERNÝ, Michal. Fides et ratio pokračovatelkou Dei Filius. Revue Trivium, 2012, roč. 3, č. 4. ISSN 1803-2761.

Na Christnetu lze najít mnoho popularizačních textů, včetně těch, které se věnují řadě témat. V sekci historik jsou publikace věnující se církevním dějinám. Dlouhodobě se také věnuji otázkám antropického principu.

 

 

Reklamy