Filosofie

Knihy

 1. ČERNÝ, Michal. Informace jako antropologický fenomén. Brno: Flow, 2015. 99 s. ISBN 978-80-88123-08-8.
 2. ČERNÝ, Michal. Fenomény se zjevují postupně. České Budějovice: Nová Forma, 2018. 150 s. ISBN 978-80-7453-930-5.

Články v časopisech

 1. ČERNÝ, Michal. Filosofické aspekty umělé inteligence v kontextu pedagogických paradigmatPaideia, Praha: Univerzita Karlova, 2014, XI, č. 1, s. nestránkováno. ISSN 1214-8725.
 2. ČERNÝ, Michal. Několik poznámek k antropologii Pierra Teilharda de Chardin s ohledem na filosofii výchovy. Paideia, Praha: Univerzita Karlova, 2013, X, Autumn 2013, s. nestránkováno. ISSN 1214-8725.
 3. ČERNÝ, Michal. Epistemické otázky antropického principu ve vztahu k temné hmotě a energii. Proinflow, Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 9, č. 2, s. 3-38. ISSN 1804-2406.
 4. ČERNÝ, Michal. Finální antropický princip ve filosofii, pedagogice a informační vědě. ProInflow, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 8, č. 1, s. 103-116. ISSN 1804-2406.
 5. ČERNÝ, Michal. Paradoxy (nejen v přírodních vědách) jako cesta poznáníProInflow, Masarykova univerzita, 2014, roč. 6, č. 2. ISSN 1804-2406.
 6. ČERNÝ, Michal. Několik poznámek k roli jazyka ve věděProInflow, Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 6, č. 1. ISSN 1804-2406.
 7. ČERNÝ, Michal. Od objevu elektronu k Bohrovu modelu atomu: filozofický a fyzikální exkurz. Československý časopis pro fyziku, Česká republika: Fyzikální ústav AVČR, 2013, roč. 63 (2013), č. 5, s. 294-299. ISSN 0009-0700.

Kapitoly v monografiích

 1. ČERNÝ, Michal. Science and education as the anthropological obligation. In Marcin Demczuk a Michał Niewiadomy. PERSPEKTYWY CZŁOWIECZEŃSTWA – WYZWANIA XXI W. Poland: eConferences.eu, 2015. s. 57-64, 8 s. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. ISBN 978-83-65021-01-4.
 2. ČERNÝ, Michal. Brněnský rodák Kurt Gödel: matematik, fyzik, filosof. In František Čapka, Radek Slabotínský, Pavla Stöhrová. Hospodářské dějiny Moravy a Slezka. Brno: Technické muzeum Brno, 2016. s. 153-163, 11 s. Acta musei technici brunensis 11. ISBN 978-80-87896-34-1.
 3. ČERNÝ, Michal. Ernst Mach a jeho příspěvek atomismu, mechanice a teorii relativity. In Radek Slabotínský, Pavla Störová. K historii průmyslu, exaktních věd a techniky na Moravě a ve Slezsku I.Brno: Technické muzeum v Brně, 2013. s. 109-112, 4 s. Acta musei technici brunensis. ISBN 978-80-86413-66-2.

Příspěvky ve sbornících

 1. ČERNÝ, Michal. Anthropic principle as the scientific method. In Sborník konference: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2013. Hradec Králové: Ak. sdr. MAGNANIMITAS, 2013. s. 1180-1189, 10 s. ISBN 978-80-905243-7-8.
 2. ČERNÝ, Michal. Topics of Ethics of Science in the Context of Philosophy of Education. In Gregory T. Papanikos. ATINER’s Conference Paper Series EDU 2015-1702. Athens: Athens Institute for Education and Research, 2015. 12 s. ISSN 2241-2891.
 3. ČERNÝ, Michal. Etika vědecké práce jako téma gymnasiální výuky přírodních věd. In Vědecká konference s mezinárodní účastí Sapere Aude 2014. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 271-282, 13 s. ISBN 978-80-87952-03-0.
 4. ČERNÝ, Michal. Digitální stopy a nové etické problémy. In Nebezpečná internetová a mobilní komunikace : Sborník s konference, konané v rámci projektu „Zvyšování kompetencí pedagogů při řešení nebezpečných komunikačních praktik“. Hodonín : Středisko služeb školám a Zařízení pro DVPP Brno, 2011. s. 4-17.
 5. ČERNÝ, Michal. Ethics of Science as a Topic of Grammar School Education. In 16th Annual International Conferences on Education. 2014. ISBN 978-618-5065-39-3.

 

Didaktické texty pro RVP.cz

 1. ČERNÝ, Michal. Etika ve výuce informačních a komunikačních technologií. Metodický portál: Články [online]. 25. 05. 2011, [cit. 2011-05-26]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/10715/ETIKA-VE-VYUCE-INFORMACNICH-A-KOMUNIKACNICH-TECHNOLOGII.html>. ISSN 1802-4785
 2. ČERNÝ, Michal. Vybrané partie etiky ve výuce ICT. Metodický portál: Články [online]. 01. 06. 2011, [cit. 2011-06-08]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/11321/VYBRANE-PARTIE-ETIKY-VE-VYUCE-ICT.html>. ISSN 1802-4785.
 3. ČERNÝ, Michal. Informační etika III.: Ekosystém informace. Metodický portál: Články [online]. 29. 02. 2012, [cit. 2012-02-29]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/14969/INFORMACNI-ETIKA-III-EKOSYSTEM-INFORMACE.html>. ISSN 1802-4785.
 4. ČERNÝ, Michal. Informační etika II.: Kodexy, principy, paradoxy. Metodický portál: Články [online]. 28. 02. 2012, [cit. 2012-02-28]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/14967/INFORMACNI-ETIKA-II-KODEXY-PRINCIPY-PARADOXY.html>. ISSN 1802-4785.
 5. ČERNÝ, Michal. Informační etika I.: Úvod a význam. Metodický portál: Články [online]. 27. 02. 2012, [cit. 2012-02-27]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/14385/INFORMACNI-ETIKA-I-UVOD-A-VYZNAM.html>. ISSN 1802-4785.

Aktivně jsem se zúčastnil konferencí, či jiných zvaných přednášek:

 • Prospect of humanity – twenty-first century challanges; příspěvek na téma Science and education as an Antropological obligation.
 • Existuje vesmír sám od sebe? (na rozhraní fyziky a metafyziky); příspěvek na téma Antropický princip.
 • QUAERE conference; příspěvek na téma Anthropic principle as the scientific method.
 • Fyzika, filosofie, myšlení; příspěvek McTaggartův paradox.(zvaná přednáška) – přednáška v rámci předmětu na PřF MU.
 • Niels Bohr jako vědec, filosof a občan; příspěvek Prolegomena k metodologii axiomatického budování fyzikálních modelů.
 • Den Kurta Gödela: příspěvek McTaggartův paradox.(zvaná přednáška)
 • Evropské pedagogické fórum; příspěvek na téma Filosofická témata v gymnaziální výuce fyziky.
 • Laboratoř dialogu – fenomén sociálních sítí; příspěvek na téma Od růstu noosféry k novému dvoru Rudolfa II. (zvaná přednáška)
 • Seminář z kvantové mechaniky, Matematicko-fyzikální fakulta UK. Přednáška na téma Od objevu elektronu k Bohrovu modelu atomu: filosofické, matematické a fyzikální kontexty.(zvaná přednáška)
 • Fyzika, filosofie, myšlení; příspěvek Jak myslí počítač (zvaná přednáška) – přednáška v rámci předmětu na PřF MU.
 • Diskusní panel k české premiéře filmu Internetový chlapec: Příběh Aarona Swartze. (zvaná přednáška)
 • Týden informačního vzdělávání; příspěvek na téma Etika vědecké práce. (zvaná přednáška)
Reklamy