Historik

Historie fyziky

 1. ČERNÝ, Michal. Fundamentální fyzikální objevy z let 1918-1939 a jejich ohlas v českomoravském prostředí. In František Čapka, Radek Slabotínský. K problematice dějin průmyslu, techniky a exaktních věd v českých zemích a na Slovensku v 19. a 20. století. 1. vyd. Brno: Technické museum v Brně, 2017. s. 7-20, 14 s. Acta musei technici Brunensis. ISBN 978-80-87896-46-4.
 2. ČERNÝ, Michal. Brněnský rodák Kurt Gödel: matematik, fyzik, filosof. In František Čapka, Radek Slabotínský, Pavla Stöhrová. Hospodářské dějiny Moravy a Slezka. Brno: Technické muzeum Brno, 2016. s. 153-163, 11 s. Acta musei technici brunensis 11. ISBN 978-80-87896-34-1.
 3. ČERNÝ, Michal. Ernst Mach a jeho příspěvek atomismu, mechanice a teorii relativity. In Radek Slabotínský, Pavla Störová. K historii průmyslu, exaktních věd a techniky na Moravě a ve Slezsku I.Brno: Technické muzeum v Brně, 2013. s. 109-112, 4 s. Acta musei technici brunensis. ISBN 978-80-86413-66-2.
 4. ČERNÝ, Michal. Formování a rozvoj české fyzikální vědy a techniky 1862-1916. In Slabotínský, Radek; Stöhrová, Pavla; Gilbertová, Marie; Řezáčová, Eva. Kapitoly z hospodářských dějin Moravy a Slezska v 19. a 20. století : průmysl, technika a exaktní vědy. 1. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 2015. s. 88-100, 13 s. Acta Musei technici Brunensis ; sv. 9. ISBN 978-80-87896-21-1.
 5. ČERNÝ, Michal. Zásadní objevy termodynamiky mezi lety 1824 a 1902. In Čapka František, Slabotinský Radek, Stöhrová Pavla. Průmysl, technika a exaktní vědy na Moravě a ve Slezsku : vybrané kapitoly z 19. a 20. století. Brno: Technické muzeum v Brně, 2014. s. 159-167, 9 s. Acta Musei technici Brunensis. ISBN 978-80-87896-12-9.
 6. ČERNÝ, Michal. Od objevu elektronu k Bohrovu modelu atomu: filozofický a fyzikální exkurz. Československý časopis pro fyziku, Česká republika: Fyzikální ústav AVČR, 2013, roč. 63 (2013), č. 5, s. 294-299. ISSN 0009-0700.
 7. ČERNÝ, Michal. K mezipředmětovému dialogu: interdisciplinární vzdělávání na příkladu desíti vybraných osobností historie vědy. 1. vyd. Brno: Středoevropský institut P. T. de Chardina, 2016. 77 s. ISBN 978-80-260-9790-7.

Didaktika (dějiny výpočetní techniky a orální historie)

 1. ČERNÝ, Michal a Monika ČERNÁ. Orální historie jako inovace k výuce moderních dějin: již hotové projekty. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line], Národní ústav pro vzdělávání, 2014. ISSN 1802-4785.
 2. ČERNÝ, Michal a Monika ČERNÁ. Orální historie jako inovace k výuce moderních dějin: úvod. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line], Národní ústav pro vzdělávání, 2014. ISSN 1802-4785.
 3. ČERNÝ, Michal a Monika ČERNÁ. Orální historie jako inovace k výuce moderních dějin: praktická realizace. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line], Národní ústav pro vzdělávání, 2014. ISSN 1802-4785.
 4. ČERNÝ, Michal a Monika ČERNÁ. Historie operačních systémů: Cesta k modernímu grafickému operačnímu systému. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line], 2012. ISSN 1802-4785.
 5. ČERNÝ, Michal a Monika ČERNÁ. Historie operačních systémů: rodina Linux. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line], 2012. ISSN 1802-4785.
 6. ČERNÝ, Michal a Monika ČERNÁ. Historie operačních systémů: Od Windows NT po Vista. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line], 2012. ISSN 1802-4785.
 7. ČERNÝ, Michal a Zuzana ČERNÁ. Historie Internetu. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line], 2012. ISSN 1802-4785.
 8. ČERNÝ, Michal. Historie a vývoj sociální informatiky. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line], 2012. ISSN 1802-4785.
 9. ČERNÝ, Michal a Monika ČERNÁ. Historie operačních systémů: Sálové počítače, Unix, DOS. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line], 2013. ISSN 1802-4785.

 

Další publikace

 1. ČERNÝ, Michal. Postava podzemní církve na Moravě s pověstí světce: Zemřel Mons. Josef Šik (1929-2017). Christnet, 2017. ISSN 1213-0877.
 2. ČERNÝ, Michal. Současnost a budoucnost vyhledávání na internetu v historické perspektivě. Inflow : information journal, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 2013, č. 7. ISSN 1802-9736.
 3. ČERNÝ, Michal. Jan Blaha: uzavření dějin Koinótes. Christnet, 2012. ISSN 1213-0877.
 4. ČERNÝ, Michal. Anna CORETH: Pietas Austriaca. Fenomén rakouské barokní zbožnosti (recenze). Český časopis historický, Praha: AV ČR, Historický ústav, 2015, roč. 113, č. 2, s. 580-582. ISSN 0862-6111.
 5. ČERNÝ, Michal. Role informační gramotnosti v informační společnosti nahlížená historickou perspektivou evropské vzdělanosti a kultury. ProInflow, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 5, č. 2, s. 1-11. ISSN 1804-2406.

„Fyzik, teolog a odborník v oblasti informačních studií, zaměřený na sociální důsledky a aspekty užívání Internetu, filosofii (etiku a kosmologii), teologii, vzdělávání, fyziku a umění.“ Bibliografie dějin Českých zemí, Historický ústav AV.

Na serveru Christnet vycházejí dlouhodobě popularizační historiografické studie, týkající se dějin papežství, vztahu katolické církve a vědy v dějinách, ale také o moderních církevních dějinách.

Zúčastnil jsem se aktivně konferencí:

V rámci diplomových prací jsem vedl řadu prací věnujících se dějinám knihoven v době komunistické totality, jsem také autorem bakalářské práce věnující se dějinám Koinotes na Moravě.

 

Reklamy