Co právě dělám

Nové články, knihy či vystoupení na konferencích je možné sledovat v Novinkách.

Především učím na KISKu. Pokud vás zajímají parciální podrobnosti a aktuality, sledujte mě na sociálních sítích:

 • Scholar – rozcestník na odborné články, knihy a citace.
 • Twitter – hlavní médium na sdílení zajímavých zdrojů, informací a myšlenek.
 • LinkedIn – profesní životopis.
 • Instagram – hlavně fotografie a krátké popisky krás Brna.
 • Slideshare – presentace z přednášek, kurzů, konferencí.
 • RVP.cz – články, DUMy, odkazy a blogy na RVP.cz (profil je dostupný bohužel jen pro registrované uživatele)

Aktuální mini projekty

 • Stavíme s kolegy kurátorsky vytvořený model o přístupech k učení.
 • Hraji si pro KnowHow Klub s mikrolearninogvými kurzy a k mikrolearningu užívám také Instagram.
 • Píšu knihu o vzdělávacích objektech v konektivistickém paradigmatickém rámci. Tedy začal jsem a bude z toho širší kniha o e-learningu v konektivistickém pojetí.
 • Mým novým tématem je edTech psychologie, o čemž aktuálně dopisuji knihu.
 • Provozuji web o myšlenkových mapách na Medium.
 • Úplně jsem nezavrhl myšlenku něco dělat pro Centrum konektistického učení, jakkoli zatím nevím přesně co.
 • Inovujeme edTech kurikulum pro bakaláře i magistry na KISKu.
 • Se studenty děláme znalostní bázi textů k učící se společnosti a také katalog nejzajímavějších LMS.
 • Z historiografie vedu diplomové práce o roli knihoven v době komunistické totality a postupně připravuji monografii na toto téma.
 • Před dokončením je kniha o informační společnosti, digitálním informačním kurátortsví a skripta o digitálních učebních objektech.

… a velkou většinu toho nedělám sám, což dokládá užívaný plurál.

Hotové mini projekty (nebo ty, do kterých už aktivně moc nesahám)

Obecné oblasti zájmu

Filosofie

 • Fenomenologická filosofie (Patočka, Sokol, Teilhard, …)
 • Filosofie vědy a techniky
 • Filosofická kosmologie
 • Filosofická antropologie
 • Filosofie výchovy

Pedagogika

 • Distanční vzdělávání (e-learning, webináře,…)
 • Technologie ve vzdělávání
 • Konektivismus a s ním spojená témata (kurátorství, PLE,…)
 • Vzdělávání sebe sama s technologiemi

Fyzika