Co právě dělám

Nové články, knihy či vystoupení na konferencích je možné sledovat v Novinkách.

Především učím na KISKu, stále více jsem ale zapuštěný také na SocPedu a hodně času věnuji Digitálním kompetnecím pro ČŠI i MPSV. Pokud vás zajímají parciální podrobnosti a aktuality, sledujte mě na sociálních sítích:

 • Scholar – rozcestník na odborné články, knihy a citace.
 • Twitter – hlavní médium na sdílení zajímavých zdrojů, informací a myšlenek.
 • LinkedIn – profesní životopis.
 • Instagram – hlavně fotografie funkcionalistkých staveb a krátké popisky jejich krás z Brna.
 • Slideshare – presentace z přednášek, kurzů, konferencí.
 • RVP.cz – články, DUMy, odkazy a blogy na RVP.cz (profil je dostupný bohužel jen pro registrované uživatele).
 • Medium na články popularizační a edTechově organisační.

Aktuální mini projekty

 • K historicko-uměleckému mikrolearningu užívám svůj Instagram. A rád bych z něj časem rád udělal knížečku.
 • Dělám doktorát ze Sociální pedagogiky.
 • Připravuji dvě brožurky o tréningu mozku pro děti – vyjdou v srpnu.
 • (ne)Provozuji web o myšlenkových mapách na Medium.
 • Inovujeme edTech kurikulum pro bakaláře i magistry na KISKu.
 • Věnuji se online kurzům (velkým i malým).
 • Z historiografie vedu diplomové práce o roli knihoven v době komunistické totality. a postupně připravuji monografii na toto téma.
 • Hraji si s Google Analytics v Learnig Analytics.
 • Studuji digitální kompetence v kontextu filosofie výchovy.
 • Věnuji se tomu, jak učit, rozvíjet a testovat digitální kompetence u dospělých i žáků.

Obecné oblasti zájmu

Filosofie

 • Fenomenologická filosofie (Patočka, Sokol, Teilhard, Palouš, Heidegger, Buber, …)
 • Filosofie vědy a techniky
 • Filosofická kosmologie
 • Filosofická antropologie
 • Filosofie výchovy

Pedagogika

 • Distanční vzdělávání (e-learning, webináře,…)
 • Technologie ve vzdělávání
 • Konektivismus a s ním spojená témata (kurátorství, PLE,…)
 • Vzdělávání sebe sama s technologiemi
 • Učící se společnost

Fyzika

 

Reklamy