Co právě dělám

Nové články, knihy či vystoupení na konferencích je možné sledovat v Novinkách.

Především učím na KISKu. Pokud vás zajímají parciální podrobnosti a aktuality, sledujte mě na sociálních sítích:

 • Scholar – rozcestník na odborné články, knihy a citace.
 • Twitter – hlavní médium na sdílení zajímavých zdrojů, informací a myšlenek.
 • LinkedIn – profesní životopis.
 • Instagram – hlavně fotografie funkcionalistkých staveb a krátké popisky jejich krás z Brna.
 • Slideshare – presentace z přednášek, kurzů, konferencí.
 • RVP.cz – články, DUMy, odkazy a blogy na RVP.cz (profil je dostupný bohužel jen pro registrované uživatele).
 • Medium na články popularizační a edTechově organisační.

Aktuální mini projekty

 • K historicko-uměleckému mikrolearningu užívám svůj Instagram.
 • Napsal jsem knihu o Digitálním informačním kurátorství v edukačním procesu.
 • Mám dopsanou první českou knihu o kybergogice.
 • Dopsal jsem knihu o digitálních vzdělávacích objektech v online vzdělávání.
 • Na vydání čeká také kniha o informační a učící se společnosti.
 • Připravuji dvě brožurky o tréningu mozku pro děti.
 • Provozuji web o myšlenkových mapách na Medium.
 • Úplně jsem nezavrhl myšlenku něco dělat pro Centrum konektistického učení, jakkoli zatím nevím přesně co.
 • Inovujeme edTech kurikulum pro bakaláře i magistry na KISKu. Děláme nový edTechová web v Umbracu.
 • Z historiografie vedu diplomové práce o roli knihoven v době komunistické totality a postupně připravuji monografii na toto téma.
 • Nemohu to slíbit, ale s velkou pravděpodobností se na podzim objevím na konferencích:
  • OpenAlt
  • K historii průmyslu na Moravě a ve Slezsku v letech 1918-1938
  • Knihovny současnosti
  • Jan Patočka a naše doba
  • Memory

… a velkou většinu toho nedělám sám, což dokládá užívaný plurál.

Hotové mini projekty (nebo ty, do kterých už aktivně moc nesahám)

Knihy čekající na vydání

 • Digitální vzdělávací objekty
 • Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup
 • Jak si vybrat LMS?
 • Informační a učící se společnost

Obecné oblasti zájmu

Filosofie

 • Fenomenologická filosofie (Patočka, Sokol, Teilhard, …)
 • Filosofie vědy a techniky
 • Filosofická kosmologie
 • Filosofická antropologie
 • Filosofie výchovy

Pedagogika

 • Distanční vzdělávání (e-learning, webináře,…)
 • Technologie ve vzdělávání
 • Konektivismus a s ním spojená témata (kurátorství, PLE,…)
 • Vzdělávání sebe sama s technologiemi

Fyzika