Články, příspěvky a kapitoly

Jelikož článků a podobných útvarů jsem napsal mnoho, nebudeme zde čtenáře obtěžovat úplným výpisem. Ty odborné je případně možné najít na mém webu pro osobní potřebu, případně velkou část popularizačních odkazuji do veřejných vystoupení. Výběr zde uvedený je tak jen velice selektivní.

Z oblasti edTechu:

  • ČERNÝ, Michal. Prototypování jako součást interdisciplinárního kurzu informatiky. In Michal Černý a Pavlína Mazáčová. Tablet ve školní praxi. 1. vyd. Brno: Flow, 2015. s. 137-142, 6 s. ISBN 978-80-88123-02-6.
  • ČERNÝ, Michal. Digital information curation as a form of formatin of personalized learning enviromenments. In Jan Beseda a Zbyněk Machát. DisCo 2015: From analog education to digital education 10th Conference Reader. Prague: Centre for Higher Education Studies, 2015. s. 145-158, 14 s. ISBN 978-80-86302-47-8.
  • ČERNÝ, Michal. Filosofické aspekty umělé inteligence v kontextu pedagogických paradigmat. Paideia, Praha: Univerzita Karlova, 2014, XI, č. 1, s. nestránkováno. ISSN 1214-8725.
  • ČERNÝ, Michal. Role informační gramotnosti v informační společnosti nahlížená historickou perspektivou evropské vzdělanosti a kultury. ProInflow, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 5, č. 2, s. 1-11. ISSN 1804-2406.
  • ČERNÝ, Michal. Několik poznámek k technické a didaktické realizaci webinářů (nejen) v akademickém prostředí. ProInflow, Brno, 2013, roč. 5, č. 1, s. 1-10. ISSN 1804-2406.
  • ČERNÝ, Michal. Science and education as the anthropological obligation. In Marcin Demczuk a Michał Niewiadomy. PERSPEKTYWY CZŁOWIECZEŃSTWA – WYZWANIA XXI W. Poland: eConferences.eu, 2015. s. 57-64, 8 s. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. ISBN 978-83-65021-01-4.

Z oblasti dějin přírodních věd:

  • ČERNÝ, Michal. Zásadní objevy termodynamiky mezi lety 1824 a 1902. In Čapka František, Slabotinský Radek, Stöhrová Pavla. Průmysl, technika a exaktní vědy na Moravě a ve Slezsku : vybrané kapitoly z 19. a 20. století. Brno: Technické muzeum v Brně, 2014. s. 159-167, 9 s. Acta Musei technici Brunensis. ISBN 978-80-87896-12-9.
  • ČERNÝ, Michal. Ernst Mach a jeho příspěvek atomismu, mechanice a teorii relativity. In Radek Slabotínský, Pavla Störová. K historii průmyslu, exaktních věd a techniky na Moravě a ve Slezsku I. Brno: Technické muzeum v Brně, 2013. s. 109-112, 4 s. Acta musei technici brunensis. ISBN 978-80-86413-66-2.
  • ČERNÝ, Michal. Formování a rozvoj české fyzikální vědy a techniky 1862-1916. In Radek Slabotínský, Pavla Stöhrová, Marie Gilbertová, Eva Řezáčová. Kapitoly z hospodářských dějin Moravy a Slezska. 1. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 2015. s. 88-100, 13 s. Acta Musei Technici Brunensis. ISBN 978-80-87896-21-1.
  • ČERNÝ, Michal. Od objevu elektronu k Bohrovu modelu atomu: filozofický a fyzikální exkurz. Československý časopis pro fyziku, Česká republika: Fyzikální ústav AVČR, 2013, roč. 63 (2013), č. 5, s. 294-299. ISSN 0009-0700.

 

Reklamy