Jak se učit a přitom zanechat stopu

ostravaJedním ze specifik školního vzdělávání je častá tvorba domácích úkolů „do šuplíku“ a řešení problémů, které nikoho netrápí. Příspěvek naznačí, jak může vzdělávání probíhat (pomocí různých online služeb) tak, aby se výsledky prací studentů mohli dostávat do širšího povědomí, a aby reagovali na problémy, které jsou pro daného člověka skutečně závažné a důležité. Ukáže, jak může vypadat portfolio a jak s ním aktivně pracovat v procesu jak školního, tak také (především) sebeurčeného vzdělávání.

Příspěvek zazněl jako pozvaný na konferenci „Žijeme v EVROPĚ – Digitální Evropa v informačním věku“ v Ostravě.

Presentace je dostupná na Slideshare.

 

Učitel jako kurátor digitálního obsahu

Pro portál RVP.cz jsem měl webinář a napsal článek na téma kurátortsví jako pedagogického přistupu.

rvpČlánek se věnuje základnímu teoretickému uchopení pedagogických a didaktických aspektů digitálního informačního kurátorství jako jedné z podstatných forem konektivistického učení. Popisuje základní pedagogické inovace a klade do souvislosti kompetence kurátorské s informační gramotností.

ČERNÝ, Michal. Učitel jako kurátor digitálního obsahu. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line], Národní ústav pro vzdělávání, 2017. ISSN 1802-4785.

Dostupné online.

K dispozici je záznam webináře, včetně presentace.

Kurz práce s informacemi

kpi_skriptaKurz práce s informacemi (KPI) patří mezi nejstarší a největší online české akademické univerzitní kurzy. V roce 2016 prošel komplexní přeměnou jejímž výsledkem je jednak jeho transformace z ISu do webové podoby, ale také změna pedagogického paradigmatu na pragmatickou pedagogiku. Součástí inovace byla také změna obsahu, takže předkládaná skripta, která zachycují webovou část kurzu ve formátu jednoho PDF. Skripta jsou veřejně dostupná a mají celkem 287 stran. Obsahují kapitoly: Sebeřízení, Definování tématu, Internet jako zdroj informací, Databáze odborných textů, Zdroje a způsoby získání informací, Hodnocení zdrojů a informací, Organizace informací, Efektivní čtení, Tvorba textu, Formální zpracování textu, Vizualizace, Prezentace, Sdílení a spolupráce.

Ve skriptech mám 40 % podíl.

ČERNÝ, Michal, Pavla KOVÁŘOVÁ, Hana TULINSKÁ a Kristýna KALMÁROVÁ. Kurz práce s informacemi. 1. vyd. Brno: Flow, 2016. 281 s. ISBN 978-80-88123-13-2. Dostupné z: http://kpi.knihovna.cz/prace-louceni/13-2-souhrnna-skripta/

Mediální výstupy: Respekt, Muni, Rodina a škola

V posledním měsíci jsme měl několik drobných mediálních vstupů.

V časopise Respekt jsem psal o tom, proč bych si nechal implantovat čip.

15181625_1302318396477867_2604012775541611308_n

V Rodina a škola vyšel rozhovor o tom, že se musí každý učit sám a škola mu v tom může maximálně pomoci. A malý článeček o mikrolearningu.

evernote-snapshot-20161202-214010

A pro prosincové Muni připravil Roman Novotný článek o tom, jak se učit ve zkouškovém (nejen) na základě mých odpovědí.

evernote-snapshot-20161214-151245

Distance education via webinars: research and practice

disco.JPGThe paper examines different implementation models webinars to education within the university courses and in lifelong learning, we made during the last three years have been within the Division of Information and Library Studies – Course work with information, webinars, conferences and seminars, teacher training, individual mentoring or distance lectures for a foreign lecturer.

In the context of the data obtained will try to show some characteristics that are associated with this form of education-related and outline their practical implementation. All ourses were implemented in Adobe Connect, so in terms of some technological similarities easily comparable. The emphasis is put on the question of how to make quality, interesting webinars with appropriate educational content that are helpful and attractive for the students and on the implementation of webinars into the educational process.

One of the pedagogical theories dealt with in connection with the development of the internet and online learning is connectivism, which emphasises the creation of knowledge in a network environment, creative individual activity of students and their ability of self-educate themselves to a large extent. Because this branch has lacked well-worked-out didactical methods, we find it useful to deal with them in a great detail here – especially taking into account that webinars are considered a typically connectivist form of education.

We also analyze the problems that are associated with teaching students who have webinar individually controlled and used for the education of others. In this paper, we will combine research data from evaluation participants (questionnaires), analyzing the data directly to individual user behavior and personal experience with this technology.

 

ČERNÝ, Michal. Distance education via webinars: research and practice. In Jan Beseda. DisCo 2016: Towards open education and information societ: 11th conference reader. Prague: Center for Higher Education Study, 2016. s. 12-24, 13 s. ISBN 978-80-86302-62-1.

Processing data and creating graphs & Advanced graphs and analysis

iopV časopise Physics Education mi vyšly dva kratší články, které se věnují nástrojům na tvorbu grafů nejen ve fyzice a jejich analýze.
Texty sice cílí na fyzikálně pedagogickou komunitu, ale mohou být obecněji vnímán jako příspěvek do diskuse o tom, jak téma datové analytiky učit na středních či vysokých školách.
První se věnuje nástroji QtiPlot, druhý SciDAVis. Oba texty mají ale širší než jen recenzí charakter a snaží se dané aplikace zasadit do kontextu reálného edukačního fungování.

 

 

ČERNÝ, Michal. Advanced graphs and analysis. Physics Education, Institute of Physics, 2016, roč. 2016, August, s. 18-20. ISSN 0031-9120.

ČERNÝ, Michal. Processing data and creating graphs. Physics Education, Institute of Physics, 2016, roč. 2016, August, s. 21-23. ISSN 0031-9120.

Proč a jak (ne)využívat data o chování studujících

deepindataEvidence based learnig je jednou z cest, která umožňuje sledovat detailně studijní chování uživatele v určitém vzdělávacím prostředí, tato data analyzovat a přizpůsobovat podle nich jak vzdělávací obsah, tak také chování celého systému. Výsledkem má být maximální efektivita učení, což je silné téma jak v korporátní sféře, tak také v oblasti veřejného vzdělávání. Jak ale data správě pochopit a využít ve prospěch kvality a efektivity vzdělávání? S jakými limity a problémy je třeba počítat? A není smysl učení a vzdělávání někde jinde?

Příspěvek zazněl na konferenci Deep in Data: presentace je ke stažení.

Jak jsme tvořili MOOC a jak ho nedělejte

Příspěvek zachycoval a reflektoval zkušenosti s tvorbou a implementací webového MOOC kurzu, který jsme vytvořili na MU. Věnoval se jednotlivým fázím designu, přípravě projektu, implementaci, ale také prvním zkušenostem z jeho provozu. Byl představen samotný Kurz práce s informacemi a těžiště přednášky spočívalo spočívat v pojmenovávání procesních, edukačních i projektových míst, kde je možné se ztratit a nedojít k cíli.

Předneseno na konferenci OpenAlt 2016.

Jak jsme tvořili MOOC a jak ho nedělejte

Fundamentální fyzikální objevy z let 1918–1939 a jejich ohlas v českomoravském prostředí

Léta 1918–1939 jsou zásadním obdobím pro formování teoretických fyzikálních disciplín – rozvíjí se kosmologie a relativistická fyzika, dochází k preciznějšímu formování kvantové mechaniky a její interpretaci, objevují se nové částice. Příspěvek si klade za cíl poukázat na určité paradigmatické změny mezi fyzikálním bádáním na konci dlouhého století a v letech 1918–1939 a současně se pokusit zasadit nová témata a přístupy do historického kontextu českého, respektive moravského prostředí.

Příspěvek byl pronesen na konferenci K historii průmyslu, techniky a sociálního vývoje na Moravě a ve Slezsku v meziválečném období (1918–1939) II.

Fundamentální fyzikální objevy z let 1918–1939 a jejich ohlas v českomoravském prostředí